Peder Frederiksen Kragelund

Male


Personal Information    |    PDF

 • Name Peder Frederiksen Kragelund 
  Born
  • No 368. Haderup,
   Ginding Herred, Ringkjøbing Amt, Ribe Stift.
   K. 2/176; R. M.; M. S. III.; L. S. v. W.; Lkm. 6/429; Kbg. 1724.

   5. 10/10 1704 [Gislum-T. 23/1 s. A.] Mag. Peder Frederiksen Kragelund af Visby, f. 28/7 74; St. Ribe 94; Alumnus p. Borchs Coll. 19/12 96 ? 11/6 99; Hør. i Bergen til 01; Mag. 22; ~ Ribe 8/10 05 Ellen Olufsdtr. Engelstoft, f. Ribe . . , ? 12; (Halvsstr. t. Christian O. E. i Sønderho); F. O. Christensen E., Bgmstr. og Rdmd. i Ribe; M. Margrethe Andersdtr. Klyne; u. B.; [? 29/10 1731; meget lærd; skal have befattet sig med den sorte Kunst og udryddet en heel Deel Spøgeri i Koldkuur, Resen S.; men lod sig nok ogsaa godt betale; hans Vandel ikke videre mønsterværdig; kigede dybt i Flasken, saa han ofte var beskjænket paa Prædikestolen; dog ikke saa daarlig til at prædike. Der fortælles, at en Mand i Hostrup drømte tre Nætter irad, at han skulde sige Præsten, at, hvis han ikke omvendte sig, vilde han komme til Helvede. Manden gik ogsaa til Præsten; men Magisteren vilde ikke høre paa Forelæsning og jog ham ud; dog lovede han, at, hvis han døde først, skulde han nok underrette Manden om, hvor han kom hen. En Aften, da Bonden kom agende fra Mølle forbi Kirkegaarden, aabenbarede Præsten sig for ham og gav ham den lovede Underretning. Imidlertid kunde Ingen faae ud af ham, hvor Præsten var, før en Dag, han var lidt svirende; da sagde han blot: ?Han kund? ha? lyd? mæ go? Kaal?. W. 3/437; Eptph.; Pg. br. 3/7 1719].
   KUM II, s. 204 (»Petrus Friderici Kragelundius«); Achelis I, nr. 3944; E. Brejls skifteuddr.: Ribe byfoged nr. 637; Borchs K. nr. 40.; Nygaards sedler: Vielse, uden børn; Pg. br.

   5. 10/10 1704 [ Gislum-T. 23/1 pp. A.] Mag. Peder Frederiksen Kragelund of Visby , born 28/7 74; St. Ribe 94; Alumnus P. Borchs Coll. 19/12 96 - 11/6 99 ; Hear. in Bergen to 01; Mag. 22; ~ Ribe 8/10 05 Ellen Olufsdtr. Engelstoft, b. Ribe. . , ? 12; ( Halvsstr. T. Christian OE in Sønderho ); F. O. Christensen E., Bgmstr. and Rdmd. in Ribe; M. Margrethe Andersdtr. Klyne; u. B.; [? 29/10 1731; very learned; must have dealt with the black art and eradicated a whole Deel Ghost in Koldkuur, Resen S .; but probably also paid well; his Vandel no longer exemplary; looked deep into the bottle, so that he was often bestowed on the pulpit; however, not so bad at preaching. It is said that a man in Hostrup dreamed three nights in a row that he should tell the priest that if he did not repent, he would go to Hell. The man also went to the priest; but the master would not listen to the lecture and jog him out; however, he promised that if he died first, he would probably inform the man of where he was going. One evening, when the farmer was coming from the mill past the cemetery, the priest appeared to him and gave him the promised information. However, no one could get out of him where the priest was until one day,he was a little stinging; then he simply said: "He could 'ha' sound 'mæ go' Kaal". W. 3/437; Eptph .; Pg. br.3/7 1719].

   Afskrift ved Kirsten Sanders.

   Ribe Byfoged
   Skifteprotokol
   1712-1726
   B 85A-122

   636 Anne [Nielsdatter] Terpager i Ribe. 3.10.1712, fol.2.

   36 Anne [Nielsdatter] Terpager i Ribe. 3.10.1712, fol.2.
   Enke efter [Niels Knudsen]. B:
   1) Else Margrethe Nielsdatter 8.
   FM:
   1 morbror Peder Terpager, lektor theol. i Ribe Domkirke og præst i Vester Vedsted
   2 halvbror Hans Nielsen, toldinspektør.
   (Sml. lbnr.623).

   Skifteprotokol
   1712-1726
   B 85A-122
   637 Oluf Christian Engelstoft, rådmand i Ribe. 20.3.1713, fol.24B.
   E: Anne Pedersdatter Grønholt. LV: søsters mand Anders [Nielsen] Serup, præst i Brøndum [og Vester Nebel]. B:
   11) Anne Sofie Engelstoft
   12) Eberhardine Elisabeth Engelstoft
   13) Anne Engelstoft.
   Første ægteskab med Mette Christensdatter [Ravsted]. B:
   1) Christian Engelstoft, præst i Sønderho
   2) Peder Engelstoft
   3) Karen Engelstoft
   4) Anne Engelstoft.
   Andet ægteskab med Margrethe Andersdatter Klyne. B:
   5) Ellen Engelstoft g.m. Peder [Frederiksen] Kragelund, præst i Haderup
   6) Karen Engelstoft
   7) Martha Engelstoft g.m. Peder Christensen på Transmose
   8) Christine Engelstoft g.m. Hans Frederik Christoffersen
   9) Peder Engelstoft
   10) Anne Marie Engelstoft.
   Arv efter morbror Jens Andersen Klyne, guldsmed, skifte 13.2.1700 lbnr.594.
   Afdøde døde 9.11.1712.
  Gender Male 
  Person ID I17470  Hickey, List, Bundesen, Thomsen, Jensen, Jessen
  Last Modified 14 Apr 2021 

  Family Ellen Olufsdatter Engelstoft 
  Last Modified 14 Apr 2021 
  Family ID F6258  Group Sheet


Home Page |  What's New |  Most Wanted |  Surnames |  Photos |  Histories |  Documents |  Cemeteries |  Places |  Dates |  Reports |  Sources