Sognepræst, Søren Andersen Vedel

Male 1587 - 1563


Personal Information    |    PDF

 • Name Søren Andersen Vedel 
  Title Sognepræst, 
  Died 22 Jan 1563  Ribe, Denmark Find all individuals with events at this location 
  Born 16 Jul 1587  Ribe, Denmark Find all individuals with events at this location 
  • Søren Andersen Vedel (16. juli 1587, Ribe - 22. januar 1653, Ribe) var en dansk rektor og præst.

   Søren Vedel var af søn af historikeren Anders Sørensen Vedel og Mette Hansdatter, hans morfar var biskop Hans Laugesen og oldefar Hans Tausen.[1] I 1604 blev han student i Ribe, og i 1608 rektor i Sorø. I 1611 rejste han udenlands, blandt andet til Tyskland og England.

   1616 skulle der vælges en ny sognepræst til Ribe Domkirke, ripenserne havde to kandidater, da de ikke kunne blive enige måtte de rejse til Skanderborg, hvor de to lavede en prøve prædiken for Christian 4.. Angiveligt skulle Søren Vedel være gået derfra med sejren

   I 1618 blev Søren Vedel gift med Susanna Pedersdatter, datter af Peder Christensen og Else Iversdatter Wandal fra Ribe.[3] Ved siden og frem boede Søren Vedel og hans familie i huset Snagdal i Ribe (nuværende: hjørnet af Skolegade og Sønderportgade), ved siden Liljebjerget hvor hans fader boede. under svenskekrigene i 1600'tallet blev Ribe i 1644 besat af svenske tropper, inden deres afrejse smadrede de alle vinduerne i Snagdal.[2]

   Hans gravsten ligger i Ribe Domkirke.

   Søren Vedel og hans hustru efterlod sig 4 sønner og 3 døtre. Blandt børnene kan nævnes:

   Dorethe Sørensdatter Vedel (1620-1673) gift i 1638 med Anders Romdrup, som enke igen gift med læge Ludvig Johansen Pouch[3]
   Else Sørensdatter Vedel (1624-1697) gift i 1658 med Niels Jørgensen Seerup
   Peder Sørensen Vedel (1630-1691) provst i Rejsby Pastorat

   Referencer
   Søren Andersen Vedel, finnholbek.dk, set 23. august 2015
   Søren Andersen Vedel, af Birgit Holst Jensen, privat hjemmeside, set 23. august 2015
   Søren Andersen Vedel, Ribe Stiftsprovsti, ribewiki.dk, set 23. august 2015

   Søren Andersen Vedel ( 16 July 1587 , Ribe - 22 January 1653 , Ribe) was a Danish rector and priest.

   Life and career
   Søren Vedel was the son of the historian Anders Sørensen Vedel and Mette Hansdatter, his grandfather was Bishop Hans Laugesen and great-grandfather Hans Tausen . [1] In 1604 he became a student in Ribe, and in 1608 rector in Sorø. In 1611 he traveled abroad, including to Germany and England. [2]

   In 1616 a new parish priest was to be elected for Ribe Cathedral , the ripens had two candidates, as they could not agree they had to travel to Skanderborg, where the two made a test sermon for Christian IV . Apparently Søren Vedel should have left with the victory. [2]

   In 1618 Søren Vedel married Susanna Pedersdatter, daughter of Peder Christensen and Else Iversdatter Wandal from Ribe. [3] Next door and beyond, Søren Vedel and his family lived in the house Snagdal in Ribe (now: the corner of Skolegade and Sønderportgade), next to Liljebjerget where his father lived. during the swedish wars in the 17th century, ribe was occupied by swedish troops in 1644, before their departure they smashed all the windows in snagdal.

   His tombstone is in Ribe Cathedral.

   Søren Vedel and his wife left behind 4 sons and 3 daughters. Among the children can be mentioned:

   Dorethe Sørensdatter Vedel (1620-1673) married in 1638 to Anders Romdrup, as a widow again married to doctor Ludvig Johansen Pouch [3]
   Else Sørensdatter Vedel (1624-1697) married in 1658 to Niels Jørgensen Seerup
   Peder Sørensen Vedel (1630-1691) provost in Rejsby Pastorate

   (Wikipedia)

   Ribe.
   No 914. Domkirken el. Frue K. Sognepræster.
   [Ribe Herred, Amt og Stift.]
   M. S.'III.; L. S.*; L. P. B. 509; Galthen; Lkm. 6/19; Frost?s Efterretninger; Kbg. 1623.

   8 2 /10 1616, o. 11/10 [Rtr. Sorø 2 3/4 08?11] Mag. Søren Andersen Wedel , b. Ribe 10/7 87; F. the well-known Mag. ASW, Hofp. , since Historiograph; M. Mette Hansdtr. Laugesen by V. Vedsted ; St. Ribe 04; St. in Heidelberg 06; Mag. ss. 12/2 07 ; abroad 11?16: Paris 11, Orleans 12, Padua, Sienna Venezia 14, (home 15), London 15?16 ; Cannik. . . ; ~ Ribe 23/8 18 Susanne Pedersdtr., F. C. 01 , ? 6/11 74; (Sstr. T. Margrethe P. ~ JH Buch, r. Cap. Her , t. Anne P. ~ H. Olufsen t.Ribe Cathrine K. , Halvsstr. t. Peder ML in Føvling-H. and t. Mads ML in Middelfart-K. ) ; F. P. Christensen, Rdmd. in Ribe; M. Else Iversdtr. Vandel (E. e. Morten M. Lime); 4 S., 3 D .; see Etm .; Peder SW and Reisby ; CL Aagaard in V. Vedsted ; [ # ? / 5 1652 ; ? 22/1 53; Eptph .; Lgst .; had 22 Controversy with Bishop Iver I. Hemmet ; his Resident was "Snogdal"; in his time the great flood occurred 11-12 / 10 1634, when the water stood 1 acre high in the cathedral, of which one saw clear traces before the restoration of the church].
   Hegelund I, pp. 186, 455, 485, 497, 565, 579, II pp. 116, 256, 268, 272, 299, 303; Helk I, p. 420; Kinch II, pp. 253, 269-272, 282, 310, 311, 314-315, 331, 444-447; PT 1995, p. 44; DanKir bd. 19, p. 618 (see below).

   Afskrift ved R. Rostrup.


   No 910. Reisby (Riisby),
   Hviding Herred, Tønder Amt, Ribe Stift.
   K. 3/302; M. S. III.; Rh. 504; R. M. 1766; Lkm. 6/56; Kbg. 1736.
   [NB! Her er også medtaget korrektioner og tillæg fra Arends.]

   6. o. 7/4 1655. Peder Sørensen Wedel (Wellejus) af Ribe Dk., f. 15/7 30; St. Ribe 48; opholdt sig c. 50?55 hos sin F.bdr. Provst Joh. W. i Skaane; Pr. 85; ~ 55 Anna Hansdtr. Havervad, f. c. 22, ? 13/3 92; (Sstr. t. Karen H. H. ~ T. H. Weile i Hviding, t. Anne(?) H. H. ~ H. Rasmussen i Visby, Margrethe H. H. ~ S. P. Hegelund i Skjærbæk og t. Maren H. H., M. t. N. N. Astrup i Roager); F. H. Andersen H., Herredsfgd. i Hviding H.; M. Mette Jesperdtr.; 3 S., 2 D.; see Etm.; Nissenius P. W. i Døstrup; [? 14/5 1691; Lgst.].
   KUM II, s. 215 (»Petrus Severini Vellejus«); PT 14:2 (1960) s. 101, 1984, s. 120; DanKir bd. 21, s. 1164 (se nedenfor).

   Afskrift ved R. Rostrup.


   No 1274. Vedsted (Vester-, St. Andreæ Kirke),
   Hviding Herred, Tønder Amt, Ribe Stift.
   K. 4/354; M. S. III.; Galthen om Ribe 185; Lkm. 6/41; Kbg. 1665.
   Anm. Indtil 1738 vare Præsterne her tillige Lectorer i Theol. i Ribe med Bolig der.

   [NB! Her er også medtaget korrektioner og tillæg fra Arends.]

   1. o. 10/2 1659 [Rtr. Ribe, i. 14/4 51] Mag. Prof. Christen Lauritsen Aagaard af Vibg. Graabr. K.-A.-T., f. 27/1 16; St. Vibg. 35; C. 38 med udmærket Vidnesbyrd; 2 r. Cap. Vibg. Dk. 39; Hør. Sorø 41; Pr. p. Klosteret 46; Prof. poeseos v. Kbh. Univ. 47; Mag. s. A.; ~ 28/8 53 Mette Sørensdtr. Wedel (Welleja) af Ribe Dk., f. 32, ? 15/3 98; 5 S., 1 D.; see Laurits C. Aa. til Helsing. St. Olai K.; Søren C. Aa. p. Romø; [? 5/2 1664; var en udmærket Rtr.; særdeles lærd og talentfuld; ærlig, oprigtig, fast og selvstændig; underholdende; en god latinsk Poet; W. 1/1; N. 1; Thorups Efterretninger; Eptph.; Lgst. i Ribe Dk.].
   KUM I, s. 127 (»Christianus Laurentij Aagardt«); Sixhøj nr. 38; Nygaards sedler: Børn; DanKir, bd. 19, s. 627-28 (Ribe Domk.).

   Afskrift ved Marianne Munk
  • Søren Andersen Vedel
  Gender Male 
  Buried Ribe Cathedral, (Ribe Domkirke) Ribe, Denmark Find all individuals with events at this location 
  Person ID I17093  Hickey, List, Bundesen, Thomsen, Jensen, Jessen
  Last Modified 13 Apr 2021 

  Father Anders Sørensen Vedel,   b. 9 Nov 1542, Vejle, Denmark Find all individuals with events at this location,   d. 13 Feb 1616, Ribe, Ribe Herred, Ribe Amt, Denmark Find all individuals with events at this location  (Age 73 years) 
  Mother Mette Hansdatter Laugesen,   b. 6 Feb 1562, Vester Vedsted Sogn, Ribe Herred, Ribe Amt, Denmark Find all individuals with events at this location,   d. 27 Dec 1633, Ribe, Ribe Amt, Denvmark Find all individuals with events at this location  (Age 71 years) 
  Family ID F6104  Group Sheet

  Family Susanna Pedersdatter 
  Married 1618  Ribe Cathedral, Ribe, Denmark Find all individuals with events at this location 
  Children 
   1. Dorethe Sørensdatter Vedel,   b. 1629,   d. 1673  (Age 44 years)
   2. Else Sørensdatter Sørensdatter Vedel,   b. 1624,   d. 1697  (Age 73 years)
   3. Peder Sørensen Vedel,   b. 1630,   d. 1691  (Age 61 years)
  Last Modified 9 Apr 2021 
  Family ID F6125  Group Sheet


Home Page |  What's New |  Most Wanted |  Surnames |  Photos |  Histories |  Documents |  Cemeteries |  Places |  Dates |  Reports |  Sources