Mette Christiernsdatter Varder

Female Abt 1510 - 1554  (~ 44 years)


Personal Information    |    PDF

 • Name Mette Christiernsdatter Varder 
  Born Abt 1510  Varde Find all individuals with events at this location 
  • Father
   Christiern Nielsen

   Christiern Nielsen

   (Kilde: Søren Larsen og Frithiof Bohner)

   Christiern Nielsen, borgmester i Varde, nævnes 1519 i forbindelse med en strid med Ribe borgere om handel på Varde marked, en strid der da havde varet i 60 år. 1533 fik disse et kongebrev, som lød på, at de plejede at besøge Varde marked Aske Onsdag, Midfast Søndag og Sct. Jacobi Apostles Dag (23.juli), men borgerne i Varde forsvarede sig med våben og værge og nedkastede deres kram og gods. Men da kongen var på Ribes parti, måtte Varde borgere bøje sig og lade borgerne fra Ribe handle på deres marked 2 gange om året. Borgmesteren Christiern Nielsen var en af tidens betydeligste studehandlere. Han fik 1511 (efter at der havde været lukket for udførsel et år på grund af krig med Lybæk) 550 stude at udføre på betingelse af, at de skulle drives veterpå til Holland, at de ikke skulle komme rigets fjender tilgode. 1519, da 12 mænd i Varde udførte 1284 stude, var de 202 borgmesterens. Hans datter Lene blev gift med borgmester i Vejle Mads Nielsen, og efter dennes død 1539 anden gang gift med borgmester i samme by Clemen Sørensen den ældre. Hun døde 1556 vistnok i Varde, men blev begravet i Vejle. En søn, Jens Christiernsen, Varde, blev en betydelig mand i Ribe (må ikke forveksles med en kannik af samme navn). Han afløste Niels Markvardsen som præst i Petri kirke i (eller uden for Ribe), men blev efter religionsforandringen, da denne menighed kom til at udgøre en bestanddel af det nyoprettede Katrine sogn, den første sognepræst for dette. Han må altså først have været katolsk præst. Han forekommer som kanik 1537, da han var en af kapitlets fuldmægtige, og rimeligvis på grund af føjelighed med den nye lære, blev han altså samme år sognepræst ved Katrine kirke. Han blev først gift 1540, men synes før den tid at have haft en datter, som man uden sky tillægger ham i hans gravskrift, og i skoleprotokollen bemærkes, at han levede kun 7 år i ægteskabet, og det var barnløst. Datteren blev gift med rådmand Anders Sørensen Klejn, biskop Hegelunds svigerfader og Anders Bordings bedstefader. Der findes et mindedigt over ham mellem Hans Frandsen (Johanni Francisi) epigrammer, hvori han roses for særdeles dygtighed og virksomhed. Han døde 25/6.1547, hans kone levede til 1560, og efter gravstenen skulle hun være 55 år gammel. Hun skulle da være født 1505, men der må være læst forkert, på gravstenen har snarere stået 35 år.

   Foruden den føromtalte Lene, havde Kristiern Nielsen Varde en anden datter, der blev gift med rådmand Lauge Stephensen, Ribe og blev moder til biskop Hans Laugesen, der blev født i Ribe 1530.

   Kildeangivelse: Varde bys historie, Kinch Ribe bys historie.

   Kongen lod i 1537 sammenkalde til en forsamling af gejstlige i Odense til at forfatte et udkast til en ny kirkeordonans [kirkeordinans, red. lis]. På Ribe kapitels vegne magister Søren Nimb og magister Jens Chrestensen, Varde. Denne sidste havde foruden sit embede i Ribe et vikarie i Vejle, nemlig "Hellig Korses", der efter hans død blev lagt til hospitalet i Ribe.

   (klarskov-slægten)

   Om borgmester i Varde Christiern Nielsen
   Antagelsen om, at han skulle være født i Ribe skyldes, at han sandsynligvis er bror til ?Markvard Nielsen den Rige? i Ribe. Christiern Nielsen var handelsmand og borgmester i Varde. I kilderne møder vi ham første gang i 1504, da han d. 4. oktober betalte told af 2 ?øksne? (Okser) med 4 sk. Den 25. marts 1505 betalte han i Ribe 5 mark 12 sk. i told af 150 øksne. Også klæde handlede han med. I oktober 1506 leverede han ?1 swort leysk fore 12 r. g. ? til hoffet.

   Han nævnes i 1511, idet han det år fik bevilling til at måtte udføre 550 stk. øksne. Den bevilling fik han, forbud med udførsel af kreaturer på grund af den udbrudte krig med Lübeck, dog på den betingelse, at de skulle drives vest på, det vil sige til Holland, og at de ikke måtte komme rigets fjender til gode.

   Hvornår han er blevet borgmester, vides ikke, men i 1511 var han, om end ikke borgmester, så dog i rådet, thi det år var han sammen med Marquard fra Varde på Kolding Hus hos Niels Friis for at betale 15 mark til kronen. Christiern nævnes som borgmester i 1519. I 1519 udførtes ved forårsmarkedet i Ribe i alt 6.431 kreaturer. Heraf udførte 35 mænd i Ribe de 4.324 stykker, mens 12 mænd i Varde udførte 1.284. Af disse sidste stod Christiern Nielsen alene for de 202 kreaturer, svarende til 16%. I 1520 betalte han 5 gylden i told af 100 øksne. I 1521 nævnes han udtrykkeligt som borgmester i Varde i Christiern II's åbne brev angående Jylland, men kort efter ser det ud til, at der er kommet en anden borgmester. Derefter nævnes han ikke mere i kilderne, og han må antages at være død i dette år eller kort efter. Christiern var kendt og anset som handelsmand, og han stod bl.a. i handelsforbindelse med kong Hans.

   Christierns kone kender vi desværre ikke, men han var far til mindst fire børn:

   1. Jens Christiernsen Varder.

   2. Mette Christiernsdatter Varder. Gift med rådmand Lauge Steffensen i Ribe. ***

   3. Lene Christiernsdatter , f. 1513, d. 1584. Gift med Clemens Sørensen , f. 1513 i Vejle, d. 1584.

   4. Kirsten Christiernsdatter Varder. Gift med borgmester i Vejle, Mads Nielsen.

   Sognepræst Jens Christiernsen Varder

   J. Kinck Ribe bys historie bind 2 p. 70

   Den første Sognepræst ved St. Kathrine Kirke var Jens Christjernsen Varder, om hvem den gamle Kathrine Skolebog har Følgende: ?Han var fulgt efter Hans Markorsen i Præsteembedet ved St. Peders Sogn. Da dernæst religionsforandringen nærmede sig, og kirkerne på flere steder nedreves, og sognene sammenlagdes, blev han selv valgt til den første Sognepræst ved det nye St. Kathrine Sogn omtrent 1537, efter at munkene (i Sortebrødre Klosteret) var blevne fordrevne. Han døde år 1547 på St. Knuds Dag, som er den 25. juni. Han tjente altså i 10 år i præsteembedet ved hin Kirke. I ægteskab levede han kun 7 Ar." ? Han var søn af borgmester Christiern Nielsen i Varde. Det er muligvis ham, som 1516 indskrives ved Universitetet i Køln, og som 1523 var Biskop Iver Muncks Kansler. Præst ved St. Peders Kirke blev han vist kort før reformationen, og omtrent på samme tid blev han medlem af Kapitlet. Tilligemed M. Søren Olufsen repræsenterede han dette på mødet i Odense i begyndelsen af 1537. 3 år senere giftede han sig; men som så mange katolske gejstlige havde han allerede langt tidligere en datter; det er vel dertil, den gamle skolebog hentyder ved sin bemærkning om, at han kun levede 7 år i ægteskab. Hans datter, Karen, blev først gift med en Jens i Ribe, derpå med borgmester Laurids Thøgersen sammensted. Jens Christiernsen var tillige forlenet med hellig korses vikar i Vejle, som efter hans død blev tillagt hospitalet i Ribe, Han havde i det mindste 2 søstre, af hvilke Kirsten var gift første gang med borgmester Mads Nielsen i Vejle, faderen til biskop Jakob Madsen Vejle, anden gang med Klemens Sørensen, ligeledes borgmester i Vejle, af fødsel en Riber. Den anden søster, Mette, var gift med rådmand Lauge Steffensen i Ribe og således moder til biskop Hans Lavgesen (se billeder af Mette og Lauge Steffensen i spalten til venstre lige herover)

   J. Kinck Ribe Bys historie bind 2. p 16

   Jens Christjernsen Varder deltog i den forsamling af gejstlige, som Kongen i begyndelsen af 1537 lod sammentræde i Odense, og som der forfattede det udkast til en kirke ordinans, som senere væsentligt blev fulgt. Også udsendinge fra domkapitlerne havde deltaget i dette møde; således på Ribe Kapitels vegne Søren Neb og Jens Christjernsen Varder, af hvilke den sidste tillige var sognepræst ved St. Peders (senere ved St. Kathrine) Kirk

  Gender Female 
  Died 15 Jun 1554  Ribe, Ribe Amt, Denmark Find all individuals with events at this location 
  Person ID I17062  Hickey, List, Bundesen, Thomsen, Jensen, Jessen
  Last Modified 5 Mar 2021 

  Father Christiern Nielsen,   b. Abt 1470 
  Mother Unknown Unknown 
  Family ID F6111  Group Sheet

  Family Lauge Steffensen,   b. Abt 1510, Ribe, Ribe Herred, Ribe Amt, Denmark Find all individuals with events at this location,   d. 1 Oct 1554, Ribe, Ribe Herred, Ribe Amt, Denmark Find all individuals with events at this location  (Age ~ 44 years) 
  Children 
  +1. Hans Laugesen,   b. 1530, Ribe, Ribe Herred, Ribe Amt, Denmark Find all individuals with events at this location,   d. 16 Aug 1594, Ribe, Ribe Herred, Ribe Amt, Denmark Find all individuals with events at this location  (Age 64 years)
   2. Marine Laugesdatter Steffensen,   b. Abt 1540
   3. Jens Steffensen,   b. Abt 1545
  Last Modified 13 Mar 2021 
  Family ID F6110  Group Sheet


Home Page |  What's New |  Most Wanted |  Surnames |  Photos |  Histories |  Documents |  Cemeteries |  Places |  Dates |  Reports |  Sources