Berthold Christian Aegidii/Ægidius,/Gjødesen[1]

Male 1673 - 1733  (59 years)


Personal Information    |    Sources    |    All    |    PDF

 • Name Berthold Christian Aegidii/Ægidius,/Gjødesen 
  Born 23 Nov 1673  Bylderup, Tønder Amt, Denmark Find all individuals with events at this location 
  • Berthold Christian Gjødesen Ægidius. Name, date of birth and death was kindly shared by Sidse Aegidius.

   Familie
   Forældre: sognepræst Giøde Laurentzen (1637-98, gift 2. gang 1681 med Catharina Holst, død 1736) og Mette Ewald (født 1641). Gift Anna Hinrichsen, født 27.2.1664 i Bov, begr. 1.5.1731 i Varnæs (gift 1. gang 1686 med sognepræst i Varnæs Peter Fabricius, 1662-1700), d. af herredsfoged i VI's hrd. Lorenz Hinrichsen Bau.
   (Source, Dansk Biografisk Leksikon)

   Søn af Præsten Gjøde Laurentsen i Bylderup, Tønder Amt, og Mette Enevoldsdatter
   (Dansk biografisk Lexikon / VI. Bind. Gerson - H. Hansen)

   Bertel Christian Aegidius was a Danish clergyman and hymn writer.
   (Source, Dansk Biografisk Leksikon)

   Ægidius er en latinisering af slægtsnavnet: Gjødesen

   Berthold Christian Gjødesen/Ægidius
   Præst i Varnæs ved Aabenraa Fjord  Gender Male 
  Career 1701-1733  Varnæs, Find all individuals with events at this location 
  Bertel Christian Giødesen
  Bertel Christian Giødesen, Bertel Christian Ægidius, 23.11.1673-3.4.1733, præst, salmedigter. Født i Bylderup, død i Varnæs, begravet sst. G. blev immatrikuleret i Kiel 1693. Som student udgav han 1700 en tidstypisk, citatbelæsset og bombastisk lovtale (Ehren-Pyramide) over en 1697 afdød provst i Tønder, og n.å. blev han sognepræst i Varnæs syd for Åbenrå fjord hvor han virkede til sin død. 1717 udgav han En nye Psalme-Bog (414 salmer, her for første gang med numre) hvortil var føjet En liden andægtig Bønne-Bog. Bogen er anonym men udgiveren antydes ved forbogstaverne i fortalens tre sidste ord: Befordre Christi Ære. Denne "Flensborg-" eller "Varnæs-Salmebog" illustrerer den begyndende pietismes indtrængen og omsætning til dansk i grænseegnen mellem de to sprog. Dens åndelige indstilling fremgår af at der efter salmer til kirkeåret foruden afsnit om sakramenterne og om død og evigt liv, findes udførlige partier om bod og poenitens, om retfærdiggørelsen, om et gudeligt levned, om den falske og hykleriske kristendom, om sjælens trøst og husvalelse, om kors og drøvelse. G. var af dansk slægt ? dels slesvigsk (moderen var faster til Enevold Ewald), dels kongerigsk (i hans farmors stamtræ findes A. S. Vedel og Hans Tausen, og en farbror var bogtrykkeren Joh. Laverentzen i Kbh., som 1709 udgav en salmebog til husandagt med 1010 numre) ? han havde imidlertid fået tysk åndelig påvirkning.
  Men netop pietismen bragte, skønt tysk, ved at gøre kristendommen så personlig det danske modersmål i Slesvig til ny betydning. Som dansk kirkesprog i denne periode bredte sig i nogle sogne syd for Tønder, således føltes i præstekredsene trang til en ny dansk salmebog. Kingos var autoriseret i kongeriget og de dele af Slesvig som havde dansk kirkeret, men i Slesvig stift brugtes der forskellige salmebøger: 1712 så to tyske salmebøger dagens lys i de gottorpske lande, og nogle steder, som Tønder, Løgumkloster og Højer sang man endog tyske salmer også ved den danske prædiken. Måske stimuleret ved farbroderens sysler med salmebøger og støttet af nogle præster på egnen, deriblandt hans to brødre og provst Sam. Reimarus i Tønder, udarbejdede G. da, vistnok 1713-14, sin salmebog som den gottorpske regering tænkte at autorisere i Åbenrå og Tønder amter. Den udkom dog først efter at være gennemset både i stiftet og af den mod vækkelsen mest venlige af de københavnske teologer, prof. Hans Steenbuch. Fra gottorpsk side ville man vistnok helst undgå den kgl. danske kingoske og ligeså fra den nye vækkelses side. G. synes bevidst at være gået uden om de i den optagne salmer af Kingo, men han optog dennes i salmebogen forbigåede nadversalme: O Jesu, paa din Alterfod (i noget tyskpræget form som har mange sidestykker: Herr Jesu, paa din Alterfod). Til evangelierne digtede han selv salmer der dog langtfra kan måle sig med Kingos. Benyttelsen af den ældre danske salmedigtning, især Hans Chr. Sthens, er også sparsom. De fleste salmer er oversættelser fra tysk af G. selv eller ? for ældre oversættelsers vedkommende ? af ham bragt nærmere de tyske originaler hvis begyndelseslinier aftrykkes. 1731 forsøgte E. Ewald at skaffe fætterens salmebog indgang i Kbh. ved at forsyne en del af oplaget med nyt titelblad der på bagsiden bar Steenbuchs imprimatur. 1734 indgav biskop Christian Worm imidlertid en klage over bogen til Christian VI: adskillige salrner var forvanskede og skriftstridige og omtalen af øvrigheden i litaniet var uklar, men Ewald forklarede at dette skyldtes at salmebogen var blevet til under krigens usikre forhold. I virkeligheden var tanken om gottorpsk autorisation bortfaldet ved den hertugelige dels inkorporering 1721. G.s salmebog blev genoptrykt 1744, 1755 og 1765, i nogle få slesvigske sogne brugtes den i over hundrede år. Den kunne kun blive et overgangsfænomen. Dansk salmedigtning fremtrådte her nærmest som blot efterklang af tysk. Året før G.s død indvarslede Brorson en ny dansk pietistisk salmedigtning som skulle overgå den tyske. Pontoppidans salmebog 1740 indeholdt hele den ældre danske salmeskat og et rigere udvalg af den pietistiske; den blev den egentlige slesvigske. Men Pontoppidan havde optaget ca. 50 af G.s oversættelser og salmer; herfra kom nogle ind i den nordslesvigske salmebog 1890, og i Landstads norske Salmebog for kirke og hjem angives G. som oversætter ved nr. 407 og 464.
  Familie
  Forældre: sognepræst Giøde Laurentzen (1637-98, gift 2. gang 1681 med Catharina Holst, død 1736) og Mette Ewald (født 1641). Gift Anna Hinrichsen, født 27.2.1664 i Bov, begr. 1.5.1731 i Varnæs (gift 1. gang 1686 med sognepræst i Varnæs Peter Fabricius, 1662-1700), d. af herredsfoged i VI's hrd. Lorenz Hinrichsen Bau.
  Bibliografi
  Zeitschr. für schlesw.-holst.-lauenb. Gesch. XXV, Kiel 1895 241 15 247f 250f. Kirkehist. saml. 5.r.V, 1909-11 675-79 752 754; 7 III, 1957-59 447 451 465. ? J. Vahl: Slægtebog over afkommet af Christiern Nielsen XIII, 1894 2. C. J. Brandt og L. Helveg: Den danske psalme-digtn. II, 1847 XLIX-LI 25-38 357. J. N. Skaar: Norsk salmehist. I, Bergen 1879 70 If. C. E. Carstens i Zeitschr. für schlesw.-holst.-lauenb. Gesch. XVI, Kiel 1886 339f (jfr. XVII, 1887 284). A. D. Jørgensen: Johs. Ewald, 1888 5 245. P. Moos i Sønderjydske årbøger, 1909 163f. H. Hejselbjerg Paulsen sst. 1935 176-85. N. B. Hansen sst. 1955 47-54. Vald. Ammundsen i Festskr. til prof. J. Oskar Andersen, 1936 9-25. H. Hejselbjerg Paulsen: Sønderjydsk psalmesang, 1962. A. Malling: Dansk salmehist. VII, 1972 366-73; VIII, 1978 382-86.
  (Dansk Biografisk Leksikon)

  Ægedius studied theology at the University of Kiel and became pastor in Varnæs in 1701. Little is known about his work as pastor. What we do know is that he gave out the hymn book A New Psalm-Bog / Contains the sædvanligste As Old As many new Psalms / Dende Allerhøjeste God of glory / And every Christen / as gierne siunger and promise the Lord with Psalms / Sange and Spirituality Displaying / For new rural Bridge and built up in 1717. This he published in the churches in Gottorp who would sing in German . In the book he had translated several hymns from German into Danish . The book was republished in 1730, but under the name A New Song Bog, which Contains the almindeligste both old and new Songs. The book was controversial, and the bishop thinks the book before the king. Despite this, the book came out in several editions, and it was used until the 1880s.
  In Norwegian Salmebok Aegidius is listed as the translator of two hymns.
  (Wikipedia, Google Translation into English)

   
  Died 3 Apr 1733  Varnæs Sogn, Aabenraa Amt, Denmark Find all individuals with events at this location 
  • Åbenrå Amt, Lundtoft Herred, Varnæs Sogn
   Varnæs Kirkebog 1701-1763
   Opslag 209
   Pastor B. C. Ægidii, died 3rd. April 1733, buried, 6th. April 1733.

   Varnæs Kirkebog 1763-1841
   Opslag 456
   Death no 12
   1777
   Pastor Peter Meijland in Warnitz,-Pastor Meijland in Hoptrup and Ingrid Margreth Meijland. 77 years


  Buried 6 Apr 1733  Varnæs Kirke Find all individuals with events at this location 
  Person ID I13719  Hickey, List, Bundesen, Thomsen, Jensen, Jessen
  Last Modified 3 Aug 2020 

  Father Gjøde Laurentsen,   b. 10 Jan 1637, Bylderup, Tønder Amt, Denmark Find all individuals with events at this location,   d. 22 Jul 1698  (Age 61 years) 
  Mother Mette Enevoldsdatter,   d. 1641 
  Family ID F4811  Group Sheet

  Family 1 Anna Hinrichsen,   b. 23 Dec 1664, Bov Sogn, Abenraa Sogn, Denmark Find all individuals with events at this location,   d. 1 May 1731, Varnæs Sogn, Abenraa Sogn, Denmark Find all individuals with events at this location  (Age 66 years) 
  Children 
  +1. Peter Christian Ægidii/Ægidius,   b. 9 Dec 1707, Varnæs Sogn, Aabenraa Amt, Denmark Find all individuals with events at this location,   d. 10 Apr 1777, Skovbøllegaard, Felsted Sogn, Lundtoft Herred, Aabenraa Amt, Denmark Find all individuals with events at this location  (Age 69 years)
  Last Modified 26 Jun 2014 
  Family ID F4790  Group Sheet

  Family 2 Elsche Aegiddi Meijland 
  Last Modified 26 Jun 2014 
  Family ID F4818  Group Sheet

 • Sources 
  1. [S74] Arkivalieronline.dk .


Home Page |  What's New |  Most Wanted |  Surnames |  Photos |  Histories |  Documents |  Cemeteries |  Places |  Dates |  Reports |  Sources